Gheist
Eskjærvej 5, 4a
2720 Vanløse
TLF: +4522426282
CVR: 34236151

Generelt

Gheist stiller en online tjeneste til rådighed på https://pindemand.dk/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Gheist.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Gheist og én fysisk eller juridisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Tjenesten giver Brugeren adgang til Gheist’s tjenester bestemt ved bestilling.

Betaling

Alle priser angives i danske kroner (DKR/DKK) ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.

Tilpasninger og ændringer

Gheist forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen, træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Support og konsulentbistand

  1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til Gheist vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand (med klip eller efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og Gheist udtrykkeligt er indgået anden aftale.
  2. Betalbar bistand afregnes pr. påbegyndt time.
  3. Henvendelser vedrørende priser, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand, betragtes dog ikke som betalbar bistand.
  4. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden. Gheist skal orientere Kunden om forventede rejseomkostninger, som estimeres forud for arbejdets påbegyndelse.

Konsulentbistand efter timedebitering

  1. Bistand afregnes pr. påbegyndt time.
  2. Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes ligeledes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.
  3. Gheist kan kræve forudbetaling fra Kunden eller depositum, inden arbejdet iværksættes. Gheist skal informere Kunden om dette, inden arbejdet iværksættes/anmodning om konsulentbistand accepteres.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved fortrydelse vil der blive pålagt et administrationsgebyr på 400 kr.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives på mail. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Persondata

Læs mere under Privatlivspolitik.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt, købt hos os, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.